Klubi i Prodhuesve të Kosovës sot nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR). Memorandumi u nënshkrua nga drejtori ekzekutiv i Klubit të Prodhuesve, z.Astrit Panxha dhe Ministrit të Zhvillimit Rajonal, z. Enis Kervan.

Memorandumi i nënshkruar ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit në mes të Klubit të Prodhuesve dhe MZHR-së, kështu duke kontribuar për zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin rajonal në Kosovë. Synimi i përbashkët është bashkëpunimi i  ndërsjellë, për të siguruar realizimin e aktiviteteve të përbashkëta në avancimin e zhvillimit socio – ekonomik rajonal, dhe duke përfaqësuar interesin publik midis komunitetit të biznesit dhe autoriteteve publike.

Po ashtu ky memorandum ka për qëllim, shpërndarjen e informacioneve tek prodhuesit lidhur me lansimin dhe implementimin e programeve nga MZHR për përkrahje të bizneseve. Promovimin e bizneseve përfituese të MZHR-së dhe produkteve të cilat ata i prodhojnë, por edhe për ngritjen e kapaciteteve të bizneseve përmes formave të ndryshme të aplikimit, duke përfshi edhe partner tjerë potencial vendor dhe ndërkombëtar.