Anëtarët e Bordit dhe ekzekutivi i Klubit të Prodhuesve të Kosovës u takuan me Drejtorin Menaxhues të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, z. Petrit Pepaj.

Gjatë takimit u bisedua mbi gjendjen e përgjithshme të prodhuesve në vend gjatë periudhës së pandemisë, mirëpo u diskutua edhe mbi problemet që prodhuesit janë duke hasur me furnizim të rregullt të energjisë, sidomos gjatë kohëve të fundit.

Qëllimi i takimit ishte informimi në lidhje me hapat që ZRrE-ja planifikon te ndërmarr në hapjen e tregut të energjisë në Kosovë, më saktësisht krijimit të mundësive të daljes së konsumatorëve në treg të hapur sipas parimeve dhe afateve të vendosura në Ligjin për Energjinë Elektrike.

Klubi i Prodhuesve kërkoi nga ZRrE që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për shtyrjen e serishme të këtij afati deri në krijimin e rrethanave të cilat do të mundësonin liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Duke pasur parasysh se në Kosovë ende nuk janë krijuar kushtet për liberalizim të tregut ku furnizim me energji elektrike ende ofrohet nga vetëm një operatorë.

Kështu, mund të përballemi me  një situatë që konsumatorët komercial të përballën me rrethana të cilat e ulin fuqinë e tyre negociuse si konsumatorë, kështu duke paguar potencialisht për tarifa të energjisë elektrike, më të larta se mesatarja e tarifave të rregulluara.

Kjo gjendje shkel parimet e ekonomisë së tregut me konkurrencë të lirë, që është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës, dhe dëmton rëndë konsumatorin e veçanërisht prodhuesin vendor.