A. Objektivi i Punës/ Detyrës

Qëllimi i përgjithshëm i këtij aktiviteti është të avancojë zhvillimin dhe rritjen e sektorit të energjisë së rinovueshme dhe energjisë efeciente në Kosovë. Ky sektor ka potencial të konsiderueshëm për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe për të krijuar vende pune, duke i lejuar Kosovës që të kontribuojë pozitivisht në përmirësimin e ndryshimeve globale të klimës. Objektivi specifik i punës është të mbështesë Klubin e Prodhuesve të Kosovës në organizimin dhe marketingun e edicionit të katërt të Festivalit të Gjelbër, i cili do të mbahet me 30-31 Tetor 2019.

Festivali i Gjelbër do të nxjerrë në pah të gjitha aspektet e “industrisë së gjelbër” në Kosovë, duke përfshirë gjenerimin e energjisë së rinovueshme (prodhuesit e peletit, panelet diellore, energjinë e erës, energjinë gjeotermale), prodhuesit e pajisjeve që përdorin lëndët djegëse të rinovueshme (stufa, kaldaja, radiator, shkëmbyesit e nxehtësisë, etj.), prodhuesit e materialeve izoluese, instaluesit e sistemeve të energjisë së rinovueshme, ricikluesit e mbeturinave dhe përdoruesit e materialeve të riciklueshme. Do të rrjetëzojë të gjitha palët e interesuara në sektorin e gjelbër në Kosovë, duke përfshirë qeverinë dhe ministritë, donatorët dhe industrinë private.

B. Detyrat specifike

Përgjegjësitë kryesore janë: 

  • Të përdorni dhe adaptoni identitetin ekzistues të brendit dhe konceptit “Green Business” për të shtypur dhe zbatuar materiale promocionale për edicionin e katërt të Festivalit të Gjelbër si në vijim:
Artikulli Sasia Njësia matëse Dimensionet/ specifikat
Postera A3 50 Pc
Postera B2 100 Pc
Roll up Banera 2
Katalogu 300 Pc A5, 19 x 19cm, 50 faqe, Coveri 300g faqet tjera 180g
Flyer 600

300 AL

300 EN

19 x 19cm një paleshe

Standard, full color

Fletushka (agjenda) 500 19 x19 cm – rreth 10 faqe-

Standart, full color

 

Çanta tekstili 100 (Tote bags – Standard)
Badges (butona) 200 Standard
Flamur per te sheshi “Zahir Pajaziti” 2

Banerat

Ana e djathte

28x1m = 28m2

2.90x1m = 2.90 m2

5,1x1m = 5.10 m2

m2  36m2 Cerade
Ana e majte

28x1m = 28m2

2.90x1m = 2.90 m2

5,1x1m = 5.10 m2

 

m2 36m2 Cerade
Frontale (lart)

38.5x1m = 38.50 m2

 

m2 38m2 Cerade
Jashtë banera e mëdhenj

10.3×2.5m

10.3×2.5m

m2 51.50 m2 Cerade
Brendingu te shanku te forumi

 530x93cm

 

m2 580x95cm Foli
Brendingu te shanku te Food Corner 

180x360x125 me 95cm

 

cm 180x360x125 me 95cm

 

Foli
 

Thirrja mbetet e hapur deri me 20 Shtator 2019, ora 16:00.